Taalpunt

Bib Beersel beschikt over een Taalpunt Nederlands.

Wat?
Een Taalpunt Nederlands voorziet in een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveaus (van laaggeschoolden tot hoger opgeleiden) en vanuit verschillende talen. Je vindt er werken over grammatica, spelling, stijl, (beeld)woordenboeken, eenvoudige leesboeken, Nederlands gesproken films, woordspelen, luisterboeken…

Doel?
Een Taalpunt richt zich naar iedereen die Nederlands wil leren, vanuit de overtuiging dat dit een positieve invloed heeft op sociaaleconomisch, politiek, cultureel en maatschappelijk vlak.  Kennis van de taal laat mensen toe om op een volwaardige manier te functioneren in onze samenleving. Taalpunten geven dus niet alleen ondersteuning op het vlak van taalontwikkeling (Nederlands leren), maar streven eveneens via maatschappelijk georiënteerde onderwerpen naar meer zelfredzaamheid van anderstaligen.

De materialen uit deze specifieke collectie zijn geschikt voor het individuele leren en het gebruik in klasverband.  Ze kunnen kosteloos ontleend worden voor 4 weken, met mogelijkheid tot verlenging.

Het Taalpunt Nederlands wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. 

Taalpunt logo

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Brusselsesteenweg 77C1652 Beersel
Tel. tel.
02 359 16 26
e-mail
bibliotheek@beersel.be