Interbibliothecair Leenverkeer

Beschikt onze bibliotheek niet over een bepaald materiaal, dan kan je dit laten overkomen van een andere bibliotheek (Interbibliothecair leenverkeer of IBL).

Voor wie

Leden Bib Beersel

Hoe aanvragen

Aan de klantenbalie in de bib
Gegevens doorgeven:

  • Naam lener
  • Nummer bibpasje
  • Contactgegevens (telnr. of e-mail)
  • Titel van het werk
  • Auteur van het werk

Kostprijs

€ 3 per materiaal voor de verzending van het pakket

Afhandeling

Na ongeveer een week is het werk beschikbaar. Je wordt hiervan telefonisch of per mail verwittigd.

Regelgeving

Een uitlening aangevraagd via I.B.L. kan niet verlengd worden.

Wat meebrengen

Geldig bibpasje

E-loket

  • Aanvraag Interbibliothecair Leenverkeer

    Formulier
I.B.L.

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Brusselsesteenweg 77C1652 Beersel
Tel. tel.
02 359 16 26
e-mail
bibliotheek@beersel.be