Bibliotheekraad

Het bibliotheekbeleid wordt mee uitgestippeld door de bibliotheekraad. De bibliotheekraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alle aspecten van werking en beleid. De bibliotheekraad is samengesteld uit politiek afgevaardigden, gebruikers en afgevaardigden van de socioculturele verenigingen. Daarnaast zetelen de bibliothecaris, assistent-dienstleider en cultuurbeleidscoördinator als waarnemende leden.