Privacyverklaring

Voor de algemene privacyverklaring, verwijzen we naar de privacyverklaring van de gemeente: https://www.beersel.be/product/1210/privacy

Specifiek voor de koppeling tussen het profiel in ‘Mijn bibliotheek’ en de toepassing van Cultuurconnect, genaamd Gopress, waar de verantwoordelijke van de verwerking Cultuurconnect is en de gebruiker de bibliotheek (gemeente) is.

Gopress biedt aan bibliotheken de mogelijkheid om hun leden toegang te geven tot het Gopress krantenarchief en de kiosk (krant van de dag). In dat kader sloten Cultuurconnect en de Bib eerder de ‘Overeenkomst Gopress’ (hierna: de Overeenkomst) af.

Het krantenarchief en de kiosk zijn toegankelijk in de bibliotheek, zonder login. Bibliotheekleden kunnen het krantenarchief ook van thuis uit raadplegen door in te loggen met hun Mijn bibliotheek profiel.

Meer info

1 Algemene gegevens betreffende de verwerking van persoonsgegevens

1.1 Categorieën van betrokkenen

De betrokkenen zijn eindgebruikers van Gopress, namelijk leden van de openbare bibliotheek, die via hun Mijn Bibliotheek profiel gebruik maken van het IT-platform via een website.

1.2 Categorieën van persoonsgegevens

Een aantal gegevens wordt door de eindgebruiker verstrekt bij de (eenmalige) registratie in Mijn Bibliotheek, dat een onderdeel is van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect. Na registratie in Mijn Bibliotheek krijgt de eindgebruiker een uniek Mijn Bibliotheek profiel toegewezen in Mijn Bibliotheek. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek is omstandig geregeld in de Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek die tussen Cultuurconnect en de Abonnee gesloten wordt.

Inloggen op Gopress gebeurt via het Mijn Bibliotheek profiel. Zo kan de eindgebruiker altijd correct geïdentificeerd worden bij het aanmelden (en kan er bijvoorbeeld steeds gecontroleerd worden of de eindgebruiker nog wel een geldig bibliotheeklidmaatschap heeft, en dus van Gopress gebruik kan maken).

In het kader van Gopress worden volgende persoonsgegevens van eindgebruikers verwerkt:

 • Mijn Bibliotheek profielgegevens (id, gebruikersnaam, paswoord);
 • bibliotheekgegevens: bibliotheek;
 • Contactgegevens: e-mailadres;
 • Gebruiksdata, met name de geraadpleegde artikels per Mijn Bibliotheek profiel:datum en tijd van raadpleging, publicatie-titel, artikel-titel.

Daarnaast verwerkt de leverancier van Gopress een aantal persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Voor doeleinden van gebruiksanalyse en permanente optimalisatie van het webplatform voor de eindgebruikers verwerkt de leverancier

Elektronische gegevens verzameld door cookies, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina's, IP-adres.

De leverancier is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke en heeft zich ten aanzien van Cultuurconnect contractueel verbonden om alle verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande strikt na te leven, zoals onder meer het aanwezig zijn van een afdoende rechtsgrond voor de verwerking, alsook een transparante en correcte informatieverstrekking aan de eindgebruikers van Gopress.

1.3 Doeleinden van verwerking

 • Identificatie en autorisatiedoeleinden
  • verwerkingen ikv identificatie en autorisatie van de eindgebruiker;
 • Functionele doeleinden
  • verwerkingen die nodig zijn om Gopress te kunnen verlenen aan eindgebruikers;
  • Gebruikerscommunicatie die nodig is voor algemene Gopress ondersteuning (met uitsluiting van elke vorm van direct marketingcommunicatie), indien dergelijke communicatie noodzakelijk is in het kader van het gebruik door de eindgebruikers. Dit is het enige doeleinde waarvoor gebruikersnaam en e-mailadres desgevallend kunnen verwerkt worden.
 • Beheerdoeleinden
  • verwerkingen ikv (gebruikers)beheer, hosting, support en helpdesk
 • Loggingdoeleinden
  • verwerkingen ikv registratie van gebruikersactiviteiten voor probleemoplossing en audit doeleinden;
 • Analytische doeleinden
  • verwerkingen ikv genereren van rapporten en statistieken op basis van gebruik vanuit perspectief van de eigen bibliotheek;
  • verwerkingen ikv genereren van rapporten en statistieken op basis van gebruik vanuit bovenlokaal perspectief.

Bevoegde bibliotheekmedewerkers hebben via de Mijn Bibliotheek Beheermodule toegang tot de Mijn Bibliotheek profielen van de eigen leden. Bibliotheken hebben geen toegang tot de persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van Gopress worden gegenereerd (gegevens betreffende geraadpleegde artikels).

Logo GoPress

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Brusselsesteenweg 77C1652 Beersel
Tel. tel.
02 359 16 26
e-mail
bibliotheek@beersel.be