Te laat

Uitgeleende materialen moeten teruggebracht worden vóór of op de uiterste uitleendatum. Vanaf de eerste dag na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een boete aangerekend.

Administratiekosten voor aanmaningsbrieven bij te laat inleveren zijn voor rekening van de lener. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningsbrieven gestuurd. Daarna volgt een aangetekend schrijven. Bij verdere nalatigheid wordt de invorderingsprocedure voortgezet, met juridische stappen tot gevolg.

Voorwaarden

  • Bibpasje meenemen
  • Betalingen gebeuren aan de betaalautomaat of via de balie in de Bibliobus

Kostprijs

  Materiaal Gewone aanmaningsbrief Aangetekende aanmaningsbrief

Boete

(per dag/object)

0,10 € kost postzegel kost aangetekende zending

Maximale openstaande schuld:

  • € 10 voor jeugd <18j.
  • € 20 voor volwassenen.

Indien dit bedrag overschreden wordt, wordt het bibpasje geblokkeerd en kan men niet meer uitlenen tot dit bedrag betaald is

Meer info

Indien je, je e-mailadres doorgeeft aan de bib, krijg je de 2 eerste aanmaningen via mail in plaats van per brief en bespaar je 2 postzegels.

Betaalautomaat

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Brusselsesteenweg 77C1652 Beersel
Tel. tel.
02 359 16 26
e-mail
bibliotheek@beersel.be